dimecres, 9 d’octubre del 2019

NOVES METODOLOGIES/NUEVAS TECNOLOGÍAS

NOVES METODOLOGIES A LA NOSTRA ESCOLA.  REGGIO EMILIA, MONTESSORI I WALDORF

Aquest curs l'equip educatiu de la Llar d'Infants Virgen del Pilar, s'ha plantejat diversos objectius:  oferir una educació més exitosa als seus petits, de més qualitat, que sigui atractiva pels infants i que a l'hora fomenti l'autonomia; que els pares i mares es sentin que formen part de la nostra escola i del procés d'aprenentatge dels seus fills.  Per això hem introduït noves metodologies educatives, agafant el que més ens agrada de cadascuna i més s'adapta al nostre projecte educatiu.

En què consisteix l'encament de Reggio Emilia?

Aquesta metodología considera al nen un ésser social, integrat dins d'una comunitat.  Els pares, nens i educadors són tots part del procés educatiu, per això la comunicació entre ells és fonamental.
Es centra en l'aprenentatge col-laboratiu, els professors ensenyen a "aprendre a aprendre" i això es duu mitjançant diferents projectes.
Els materials que s'utilitzen tenen múltiples usos, múltiples vides, múltiples relacions.  S'utilitzen elements naturals però també materials reciclats que els podem recullir entre tots.
Els materials es presenten amb "provocacions", on la presentació és una part molt important, de manera que els nens no es puguin resistir a la invitació de treballar i experimentar amb ells. 
¿Què és una Provocació?
 
Una provocació, és una invitació, un suggeriment, posada a l'aula de tal manera que convidi a participar, a investigar, a explorar, a utilitzar-lo i per tant a aprendre mitjançant la descoberta. Per això són molt importants els materials, preferiblement naturals o que aportin diferents informacions sensorial i que es combinin entre sí, però també és molt important la estètica i la forma de presentar l'activitat.

En què consisteix el mètode Montessori i Wardorf? 

El mètode Montessori es caracteritza per proveir un ambient: ordenat, estètic, simple i real, on cada element té una raó de ser en el desenvolupament dels nens.  L'ambient preparat ofereix a l'infant oportunitats per experimentar i descobrir en un treball interessant elegit lliurement, que propicia períodes de concentració que no han de ser interromputs.
Els petits treballen amb materials concrets, que donen les pautes per explorar el món i per desenvolupar habilitats cognitives bàsiques.  Estan dissenyats perquè el nen pugui reconèixer l'error per si nmateix i fer-se responsable del seu propi aprenentatge.
L'adult és un observador i un guia, ajuda i estimula a l'infant i li permet actuar, voler i pensar per si mateix, ajundat-los a desenvolupar la seva confiança, autoestima i autonomia.


En la pedagogia Waldorf el joc és l'activitat més important i indispensable pel desenvolupament del nen.  El seu objectiu principal és estimular als petits en un ambient no directiu, per això hem de crear un ambient que estimuli l'aprenentatge, el joc lliure i la imitació.


____________________________________________________
NUEVAS METODOLOGÍAS EN NUESTRA ESCUELA.  REGGIO EMILIA, MONTESSORI Y WALDORF

Este curso el equipo educativo de la Llar d'Infants Virgen del Pilar, se ha planteado diversos objetivos: ofrecer una educación más exitosa a su pequeño, de más cualidad, que sea atractiva para los niños y que a la vez fomente la autonomia; que los padres y madres se sientan que forman parte de nuestra escuela y del proceso de aprendizaje de sus hijos.  Por esto hemos introducido nuevas metodologías educativas, cogiendo lo que más nos gusta de cada una y más se adapta a nuestro proyecto educativo.

¿En qué consiste la metodología de Reggio Emilia?

Esta metodología considera al niño como ser social, integrado dentro de una comunidad.  Los padres, niños y educadores son todos parte del proceso educativo, por esto la comunidad entres ellos es fundamental.  Se centra en el aprendizaje colaborativo, los profesores enseñabn a "aprender a aprender" y esto se lleva a cabo mediante diferentes proyectos.  Los materiales que se utilizan tienen múltiples usos, múltiples vidas, múltiples relaciones.  Se utilizan elementos natruales pero también materiales reciclados que los podemos recoger entre todos. 
Los materiales se presentan con "provocaciones", donde la presentación es un parte muy importante, de manera que los niños no se puedan resistir a la invitación de trabajar y experimentar con ellos.
 

¿En que consiste el método Montessori y Wardorf?

El método Montessori se caracteriza por prevenir un ambiente: ordenado, estético, simple y real, donde cada elemento tiene una razón de ser en el desarrollo de los niños.  El ambiente preparado ofrece al niño oportunidades para experimentar y descobrir en un trabajo interesante elegido libremente, que propicia períodos de concentración que no han de ser interrumpidos.
Los pequeños trabajan con materiales concretos, que dan las pautas para explorar el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas básicas.  Están diseñados para que el niño pueda reconocer el error por si mismo y hacerse responsable de su própio aprendizaje.
El adulto es un observador y un guía, ayuda y estimula al niño y le permite actuar, queres y pensar por sí mismo, ayudarlos a desarrollar su confianza, autoestima y autonomía.


En la pedagogía Waldorf el juego es la actividad más importante y indispensable para el desarrollo del niño.  Su objetivo principal es estimular a los pequeños en un ambiente no directivo, por eso tenemos que crear un ambiente que estimule el aprendizaje, el juego libre y la imitación.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada